Laatu

Rauman Konepajan ensisijainen tavoite on asiakastyytyväisyys, jonka toteutumisen lähtökohtina ovat toimitusvarmuus, kappaleiden mittojen oikeellisuus ja kustannustehokkuus. Yrityksen ammattitaitoinen henkilökunta ja nykyaikainen laitekanta toimivat lähtökohtien toteutumisen takeena.

Rauman Konepajan yhteydenpito asiakkaiden kanssa on tiivistä ja toimivaa. Asiakkaat luottavat yrityksen vahvaan osaamiseen, joka näkyy pitkäaikaisina ja jatkuvina asiakassuhteina. Kokemusperäinen ja korkeatasoinen materiaalitekniikan tuntemus mahdollistavat toimivien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen tarjoamisen asiakkaille. Yritys on koko ajan aktiivisesti etsimässä uusia työmenetelmiä kokonaisvaltaisen tehokkuutensa parantamiseksi.

Rauman Konepaja Oy noudattaa toiminnassaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä sekä SFS-EN ISO 9001:2015 standardin mukaista laatujärjestelmää. Laatujärjestelmän on sertifioinut DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND.